I Vetenskapens natt kastar vi oss in i en ständig ström av forskningsbaserad kunskap

Vetenskapens natt är vetenskapens egna stadsevenemang, som firas nästa gång på torsdagen 25.1.2024. Under kvällen och natten ordnas 47 vetenskapsevenemang i Helsingfors. Program finns på finska, svenska och engelska. Det är fritt inträde till Vetenskapens natts evenemang.

I Vetenskapens natt får man bekanta sig med vetenskap och forskning på många olika sätt. I centrumbiblioteket Ode byggs installationen Vetenskapsflod (Tiedetulva), vars deltagare får stiga in i en ständig ström av publicerad vetenskap. Runt besökarna projiceras innehåll från aktuella vetenskapliga artiklar, och ljudlandskapet skapar en känsla av ett skred av kontinuerlig vetenskaplig kunskap. 

I Tankehörnan ordnas flera evenemang. I evenemanget av Helsingfors universitets avdelning för skogsvetenskaper stiftas bekantskap med skogar med alla sinnen. Barn får se en blomma som glöder i ultraviolett ljus, såsom pollinerare skulle se den. Dessutom luktas och känns på svampar samt ses på kortfilmer i evenemanget.

Religionsvetare väcker diskussion i Helsingfors domkyrkas krypta om huruvida åskådningar kan närmas både vetenskapligt och kroppsligt. Under handledda rundor kan man bekanta sig med omgivningen med hjälp av olika sinnen. 

Ihmisiä hämärästi valaistussa tilassa.
Foto: Jaana Tihtonen.

Allegra Lab Helsinki, som firar sitt 10-årsjubileum i Vetenskapens natt, ordnar tre evenemang runt i Berghäll. I dem gås på djupet med provocerande retorik i sociala medier, missförstånd samt byggandet av hållbar dialog.

“Den polariserade samhällsdebatten behöver skärskådas. Med våra evenemang vill vi föra samman aktörer inom vetenskap och konst för att begrunda möjligheter till skapandet av dialog.”, berättar Anni Hagelin från Allegra Lab Helsinki.

Vetenskapens natts program har skapats i samarbete med över 70 vetenskaps- och kulturaktörer. För evenemangets koordinering och kommunikation svarar Vetenskapliga samfundens delegation. Vetenskapens natt finansieras av Konestiftelsen. Evenemanget är en del av Temaåret för bildning 2024.