Närapå 50 vetenskapsevenemang på Vetenskapens natt

Vetenskapens natt som ordnas årligen i januari erbjuder rekordprogram. Evenemanget firas 20.1.2022 i Helsingfors centrum och på nätet. Vetenskapens natts program är publicerat på adressen www.tieteidenyo.fi.

Under Vetenskapens natt kan man njuta av såväl medryckande föreläsningar som insikter genom att göra själv. Program finns på finska, svenska och engelska. Det är fritt inträde till alla evenemang*.

På Finska Litteratursällskapet kämpas det i tävlingssång på Vetenskapens natt. Som måttstock på överlägsenhet fungerar retoriska kunskaper, påhittighet och humor. Mot varandra tävlar bland annat författare Juha Hurme och professor Seppo Knuuttila. Vem sjunger vem ner i kärret? I Päivälehtimuseet ger sakkunniga tips om skapande och tolkning av mem. Publiken får göra egna mem av Päivälehtiarkivets material. I Finlands Banks myntmuseums program ställs frågan om medborgare behandlas jämlikt i ekonomin.

Henkilö on kumartunut esittelypöydän ylle, jossa on erilaisia kiviä.

Foto: Aino-Sofia Orjasniemi

I Pompeji har tusentals texter som vanliga människor skrivit på väggarna bevarats. Vid Helsingfors Arbis nätevenemang hörs om vyer som graffiti erbjuder om vardagen för 2000 år sedan. Franska institutet ordnar en nätdiskussion om de arktiska områdena. Hurdana utmaningar möter de arktiska områdenas natur och människor? Tidskriften Tieteessä tapahtuu som fyller fyrtio år firar sin tillvaro i den nya bokaffären Sivullinen, var en filosof, en fysiker och en historiker diskuterar vetenskapens nytta.

På familjeevenemanget i Malms kulturhus svarar Meteorologiska institutets meteorolog på barnens frågor om väder. I Helsingfors centrumbibliotek Ode blir man bekant med elektricitet genom att av elektronikkomponenter och återvunnet material bygga konstiga manicker som rör sig, ger belysning eller har ljud. I denna workshop som Aalto-universitetet Junior ordnar kan du själv bestämma om din mackapär är ett rörligt konstverk, en robot eller något helt annat. IT-centret för vetenskap CSC ordnar program för barn på Sofia under hela kvällen. Skulle du villa veta hur en superdator ser ut inuti?

Programmet för Vetenskapens natt har skapats i samarbete med närapå 80 medverkare. För evenemangets koordinering och kommunikation ansvarar Vetenskapliga samfundens delegation. Vetenskapens natt finansieras av Konestiftelsen.

Mer information:

Mandi Vermilä
ansvarig evenemangsproducent
Vetenskapliga samfundens delegation
(09) 228 69 221 | mandi.vermila@tsv.fi

*Kajsaniemi botaniska trädgård och Naturhistoriska museet har inträdesavgifter. På Vetenskapens natt fås inträde till två besöksmål med en biljett.