Följare av Vetenskapens natts sociala medier vill trivas med vetenskap

I juni frågades i Vetenskapens natts Twitter (nuförtiden meddelandetjänsten X), Instagram och Facebook hurdana vetenskapsevenemang Vetenskapens natts följare skulle vilja delta i.

Svararna sade sig gilla speciellt vetenskapsföreläsningar och guidningar på stan och i museer. Också diskussioner, forskarträffar och filmvisningar tilltalade svararna.

De som svarade på enkäten hade gemensamt ett intresse för många olika vetenskapsområden. Nästan 90% av svararna angav mer än ett vetenskapsområde när det frågades om särskilda föremål för intresse. Mest omnämnanden fick historia, astronomi och samhällsvetenskaper, varav speciellt politisk forskning nämndes flera gånger. Också psykologi, miljöfrågor och artificiell intelligens intresserade Vetenskapens natts följare.

Kolmen kuvan kollaasi, joista ensimmäisessä ihminen katsoo keskittyneesti vasemmalle, toisessa on videokuvaustilanne ja kolmannessa henkilö puhuu mikrofoniin.

Fotos: Jaana Tihtonen

Vetenskapens natts följare vill trivas med vetenskap och lära sig nytt. Över 90% av svararna meddelade att de deltar i evenemanget för att trivas bland intressanta ämnen. Över 70% av svararna angav också att lära sig nytt som sin motivation. I Instagram och Twitter fick Vetenskapens natts följare rösta om det för dem är viktigare att trivas eller att lära sig nytt. Trivsel vann röstningarna hårfint. Lyckligtvis behöver man inte välja bland dessa på Vetenskapens natt!

Majoriteten av svararna skulle helst delta i Vetenskapens natt på plats. Svararna uppskattade möjligheten att delta i evenemangen via nätet, men det valdes mer sällan som det primära sättet att delta.

Vetenskapens natts evenemang ordnas mellan kl. 17–23. Enligt enkäten fanns det nog med deltagare för varje evenemangstimme, men svararna var mest intresserade av evenemangen som ordnas mellan kl. 17–19.

Arrangörerna av Vetenskapens natt tackar alla som svarade på enkäten. Enkäten genomfördes 5–11.6.2023 i Instagram och Twitter samt via en separat webblankett.