Turvallisemman tilan periaatteet Tieteiden yössä

Tieteiden yön tapahtumanjärjestäjät sitoutuvat noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita järjestämissään tapahtumissa.

Jokaisella on oikeus osallistua Tieteiden yön tapahtumiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, omaisuuteen tai syntyperään kohdistuvaa syrjintää. Jokaisella on lisäksi oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Jotta nämä turvallisemman tilan periaatteet toteutuisivat, tapahtumassamme noudatetaan turvallisemman tilan sääntöjä.

Turvallisemman tilan säännöt

  • kohtaa toiset tasavertaisina: anna tilaa keskustelulle, kuuntele ja ole avoin osallistujien moninaisuudelle ja erilaisille mielipiteille
  • ilmaise eriävän mielipiteesi rakentavasti ja rauhanomaisesti, asiaan keskittyen
  • tunnista omat ennakko-oletuksesi ja tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi
  • tunnista oma valtasi suhteessa muihin
  • puhu omasta kokemuksestasi, älä muiden puolesta
  • kerro havaitsemastasi syrjinnästä, häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta tapahtuman järjestäjille
  • pyydä anteeksi, jos loukkaat toista osapuolta
  • varmista, että kuvaat tai tallennat tapahtumassa vain luvan saatuasi