Jorden, orden, Norden

Stads- och webbevenemang
12.1.2023
18.00 - 21.00
Svenska litteratursällskapet i Finland
Riddaregatan 5

Kan vi lära oss av historien? Hur kan skönlitteraturen vidga våra perspektiv? Hur kan vi få grepp om tiden? Föredrag, intervjuer och diskussioner som ger historiska utblickar på dagens skeenden och forskarkunskap som tangerar aktuella frågor. Välkommen!

18.00 Välkommen till SLS

18.05–18.25 Islossningen i Aura å. Klimatanpassning i Åbo 1700–2000

Historikern Stefan Norrgård ger perspektiv på klimatfrågan och -förändringen utifrån Åbobornas anpassning till islossningen i Aura å. Kan den samlade effekten av anpassning och klimatförändring rentav leda till att man alieneras från klimatet och i dag inte lägre uppfattar omfattningen av klimatuppvärmningen?

18.30–18.55 Hundar, flugor och antifascism i Mirjam Tuominens författarskap

Litteraturvetaren Ylva Perera har studerat vilken roll djuren har i Mirjam Tuominens prosa. Hur framträder Tuominens motstånd mot fascismen i hennes sätt att beskriva relationen mellan djur och människor? Perera intervjuas av Pieter Claes.

19.00–19.25 ”Hela världen är byggd av tid”. En poetisk föreläsning om tid och takt i unga vuxnas liv

Etnologen och genusvetaren Ann-Charlotte Palmgren har intervjuat ungdomar om hur de uppfattar tid. Hon presenterar sina resultat i poesiform. Med uppläsning medverkar Mia Franck.

19.30–19.55 När dikten sätts i rörelse – Cia Rinnes zaroum och archives zaroum

Litteraturvetaren Hilda Forss har undersökt hur digitaliseringen påverkar litteraturen, med poeten Cia Rinnes verk zaroum och archives zaroum som exempel. Hon intervjuas av Pieter Claes.

20.00–20.20 En jord med ett förflutet. Livets historia i Finland 1809–1859

Historikern Julia Dahlberg ger en inblick i vad som sker när vetenskapliga rön kolliderar med en religiös världsbild. Hennes exempel är från 1800-talets första hälft, när de nya vetenskaperna geologi och paleontologi gav kunskap om jordens ålder och tidigare livsformer som motsade den kristna uppfattningen om världens uppkomst.

20.25–20.55 Finland, Norden och omvärlden i förändringens tid

Politikforskaren Hanna Ojanen och filosofen, historikern Johan Strang diskuterar Finlands och Nordens roll i den nya politiska situationen i världen. Har den politiska kulturen förändrats? Vilken plats intar Nato-Norden i Europa? Samtalet leds av Lina Laurent.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

Du kan följa evenemanget online på Youtube. För att lämna en kommentar, gå till Youtube genom att klicka på logotypen. För att kunna kommentera måste du ha en Youtube-kanal.