Flow-kokemuksen paradoksaalisista piirteistä

Paikka: 
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus
Osoite: 
Kaisaniemenkatu 10
Päivä: 
16.1.2020
Aika: 
18.00 - 19.00

Helsingin yliopiston dosentti Otto Lappi esitelmöi unkarilaisperäisestä psykologista Mihály Csíkszentmihályista, joka tunnetaan parhaiten tutkimuksestaan flow’n eli virtauskokemuksen parissa. Esitelmässä keskitytään flow’n käsitteeseen kognitiotieteen näkökulmasta. Ennen sitä nähdään englanninkielinen video Mihály Csíkszentmihályi on Flow.

Virtauskokemus eli "flow" on Csíkszentmihályin vuonna 1970 kehittämä käsite, joka kuvaa syvää uppoutumista tehtävään. Flow-kokemusta esiintyy taiteilijoilla, urheilijoilla, tieteentekijöillä, mutta myös arkielämässä esiintyy "mini-flow"-episodeja. Virtauskokemus syntyy tilanteissa, joissa tehtävän asettamat haasteet ja toimijan kyvyt ovat tasapainossa. Sitä luonnehtivat täydellinen keskittyminen tehtävään, toiminnan ja tietoisen kokemuksen yhteensulautuminen, reflekiivisen itsetietoisuuden häviäminen, kontrollin ja itsevarmuuden tunne sekä ajantajun muuttuminen. Flow-kokemukset ovat autotelisiä (flow-kokemusta aikaansaavia tehtäviä tehdään "niiden itsensä vuoksi", ei ulkoisten motivaatioiden takia), vaikka ne eivät välttämättä tuota mielihyvää. Jotkin näistä piirteistä ovat tietoisuuden, tarkkaavaisuuden ja motivaation näkökulmasta paradoksaalisia. Otto Lapin esitelmässä esitellään historiallinen ja teoreettinen johdanto näihin paradokseihin. Lappi toimii kognitiotieteen tieteenalavastaavana ja Digitaalisten Ihmistieteiden osaston varajohtajana Helsingin yliopistossa: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/otto-lappi

OHJELMA-AIKATAULU

  • klo 18.00–18.20 video (In English): Mihály Csíkszentmihályi on Flow
  • klo 18.20–19.00 dosentti Otto Lappi (Helsingin yliopisto): Flow-kokemuksen paradoksaalisista piirteistä