Invandrare, delaktighet och bemötande

Verkkotapahtuma
20.1.2022
18.30 - 20.00

Under diskussionstillfället talar vi om invandring, delaktighet och bemötande i interaktionen med samhället. Hur stöder samhället ”invandrarnas” aktörskap och ser invandrare som aktiva subjekt? På vilket sätt är strukturella begränsningar (t.ex. strukturell rasism) relaterade till det interpersonella bemötandet och aktörskapet? Vi diskuterar utgående från aktuell forskning, samt våra och publikens egna erfarenheter.

Våra gäster är universitetslektor i socialt arbete Tobias Pötzsch (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet) och kontaktperson för mångkulturellt arbete i Nyland Luca Maurizi (Folkhälsans förbund). Välkommen med och diskutera kring bemötande, delaktighet och identitet!

Organisatör: Doktorander Magdalena Kosová och Liselott Sundbäck (Åbo Akademi)