Luonnon inspiroimaa tiedettä – tulevaisuuden materiaaleja ja rakenteita

Kaupunkitapahtuma
12.1.2023
17.00 - 20.30
Keskustakirjasto Oodi, Lasten parvi
Töölönlahdenkatu 4

In English below

Ominaisuuksia vaihtavia vaatteita, origameja avaruudessa ja tarpeen mukaan toimivia lääkkeitä. Kaikki nämä ovat innovaatiota, joiden toivomme olevan käytössä tulevaisuudessa. Tule tutustumaan materiaaleihin ja rakenteisiin asiantuntijoidemme ohjauksessa. Työpajoissa tehdään silkkikuitua koeastiassa, kuten hämähäkit luonnossa, ja taitellaan origameja, joiden sovelluksia voit löytää arkielämässä.

Järjestäjät: Aalto-yliopisto Junior ja LIBER

Science inspired by nature - materials and structures of the future

Clothes that change properties, origami in space and smart medicine. All these are innovations that we hope will be used in the future. Come and get to know the materials and structures under the guidance of our experts. In the workshops, silk fiber is made in a test vessel, like spiders in nature, and origami is folded into applications of which you can find in everyday life.

Organizers: Aalto University Junior and LIBER